ALGEMENE VOORWAARDEN ELDECOFLOWERS

 

Voor Eldecoflowers zijn tevreden klanten heel belangrijk. Vanuit die gedachte zal altijd de beste zorg worden besteed aan de kwaliteit van de te leveren bloemwerken en/of diensten, als ook aan het onderhouden van contacten met de klanten.

 

Definities

- Eldecoflowers            Ellen Ververgaert-Warnaar

- Bloemwerk                 Door Eldecoflowers geleverde producten als (zijden)bloemen, decoratie materialen, vazen, potten, schalen etc.

- Gereedschap            Gereedschap waarmee tijdens een workshop wordt gewerkt zoals scharen, tangen, lijmpistolen e.d. als ook

                                    bevestigingsmaterialen als ijzerdraad, krammen e.d.   

Algemeen

1.     Bij afnemen van bloemwerk of deelname aan een workshop gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 

2.     Afnemen van bloemwerken van Eldecoflowers is op eigen risico. Eldecoflowers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade ontstaan door geleverde bloemwerken. Mocht er toch sprake zijn van aansprakelijkheid dan zal dat beperkt blijven tot vergoeding van het geleverde bloemwerk, en eventueel ontbinding van de overeenkomst. 

3.     Bij klachten vragen we u contact op te nemen met Eldecoflowers. Er zal dan binnen het redelijke alles aan worden gedaan om in goed overleg tot een oplossing te komen. 

Workshops

4.     Deelname aan workshops geschied op eigen risico. Eldecoflowers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade ontstaan door de bloemwerken en gereedschappen waarmee wordt gewerkt of de omgeving waarin de workshop wordt gegeven. Mocht er toch sprake zijn van aansprakelijkheid dan zal deze beperkt blijven tot het retourneren aan betrokken deelnemer van de inschrijfkosten van de workshop. 

5.     Eldecoflowers is gerechtigd om bij onvoldoende deelnemers een workshop te annuleren. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd en eventueel al betaalde inschrijvingen zullen worden teruggeboekt. 

Abonnementen

6.     De geleverde bloemwerken blijven in eigendom van Eldecoflowers 

7.     Eldecoflowers zal naar beste vermogen zorgdragen voor het tijdig ter beschikking stellen van de bloemwerken op locatie. 

8.     De klant zal naar beste vermogen als goed huisvader voor de bloemwerken zorgen. 

9.     Bij beschadiging en/of vermissing van bloemwerken zal tussen partijen in alle redelijkheid een verrekening van de beschadigde of vermiste bloemwerken worden vastgesteld op basis van kostprijs. 

 

10.  De overeenkomst kan door beide partijen zonder opgaaf van redenen op elk gewenst moment worden opgezegd. De overeenkomst zal dan worden beëindigd op de datum van de eerstvolgende wisseling. Eldecoflowers zal op die datum de dan aanwezige bloemwerken innemen.

Download
Algemene voorwaarden Eldecoflowers.pdf
Adobe Acrobat document 401.3 KB